s.m. szczęśliwice spółdzielnia strona główna

Aktualności

2021
14
październik
 Informacja od Zarządu S.M. "Szczęśliwice" w sprawie zmiany  opłat eksploatacyjnych od 01.01.2022 roku

2021
16
marzec
      Szanowni Państwo!

W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów związanym z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, informujemy, że ze względu na zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników i mieszkańców kontakt z biurem Spółdzielni będzie możliwy drogą telefoniczną lub mailową:
Administracja - tel:572-714-300; 22 823-71-08;  e-mail:sm@szczesliwice.pl
Ochrona - tel.: 609-375-938
Konseratorzy:
Awarie: Sokulski Jan (hydrauliczne i gazowe) tel.: 606-295-290;
              Kostrzębski Kazimierz (elektryczne) tel.: 606-369-479.


2021
11
marzec
Szanowni Państwo!

Ponieważ pandemia nie pozwoliła w zeszłym roku i nie pozwala w bieżącym zorganizować Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni pragniemy Państwa tą drogą poinformować, że Spółdzielnia w latach 2019-2020 wykonała m.in. następujące prace remontowe i modernizacyjne oraz przewiduje ich rozwinięcie:


2020
09
grudzień

 S.M. "Szczęśliwice" uprzejmie informuje, że ma do wynajęcia miejsce parkingowe.  Przy wynajmie dłuższym niż jeden miesiąc opłata wynosi 166,00 zł brutto/m-c.
Informacje pod numerem tel.: 572-714-300, (22)823-71-08, e-mail: sm@szczesliwice.pl lub w biurze Spółdzielni.2020
09
listopad
Szanowni Państwo!
W związku z uchwałą Rady m.st. Warszawy ulega zmianie opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  Od 1 kwietnia 2021 r. w Warszawie będą obowiązywać nowe zasady naliczania opłat za gospodarowanie odpadami zależne od ilości zużytej wody. Spółdzielnia zobowiązana jest do złożenia deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami na podstawie wskazań wodomierza głównego w nieruchomości.

Nowa stawka opłaty miesięcznej dla właścicieli nieruchomości jednorodzinnych i wielolokalowych będzie liczona wg wzoru: 12,73 zł x 1m3*.


2020
10
wrzesień

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 31.03.2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni będzie zwołane w terminie 6 tygodni po odwołaniu stanu epidemicznego.

                                           Zarząd S.M. "Szczęśliwice"2020
23
kwiecień
 SM „Szczęśliwice” informuje, że odpady, które nie mogą być składane na osiedlu możecie Państwo przewieść do PSZOK.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla m.st. Warszawy (PSZOK)

 Warszawa, ul. Zawodzie 1 (przy skrzyżowaniu z ul. Łuczniczą, wjazd przed przystankiem autobusowym „Łucznicza 02”), kontakt: Jolanta Zagórska (22) 185-52-51

Białołęka, ul. Płytowa 1, kontakt: Dariusz Apelski (22) 811-08-53

 GODZINY OTWARCIA
   • poniedziałek – piątek: od 14:00 do 20:00

  • sobota: od 09:00 do 20:002020
17
czerwiec
Podłączając się do osiedlowej sieci komputerowej szczesliwice.pl otrzymują Państwo:
  • stały, szerokopasmowy dostęp do sieci Internet o przepustowości do 60 mb/s bez limitu ilości pobieranych i wysyłanych danych. Możliwość posiadania publicznego adresu IP.
  • konto pocztowe o pojemności 300 MB z kontrolą antywirusową i antyspamową w domenie @szczesliwice.pl - z możliwościa obsługi przez panel WWW. Możliwość połączeń szyfrowanych (SSL)
  • konto ftp/www o pojemności 300 MB na prezentacje własnej, niekomercyjnej strony WWW w sieci Internet
  • dostęp do bazy MySQL/PostgreSQL

Opłaty:

Opłata instalacyjna za przyłączenie lokalu do osiedlowej sieci komputerowej wynosi 100 ,- zł brutto.
Ponowne podłączenie do internetu wynosi 10,00 zł brutto.
Miesięczna opłata abonamentowa wynosi 32,40  zł netto + 23% podatku VAT


2018
18
październik
Szanowni Państwo!

W załączniku przedstawiamy Państwu informację na temat modernizacji i przebudowy ulicy Włodarzewskiej. 
 


2018
24
wrzesień
 Zarząd S.M. „Szczęśliwice” zaprasza do siłowni i klubu osiedlowego
 
 SIŁOWNIA ul. Włodarzewska 59 D kl. I (piwnica)
Informujemy, że udostępniono nowy sprzęt : atlas, rower treningowy oraz bieżnię.
SIŁOWNIA - 32,00 zł/miesiąc;- 76,00 zł/kwartał
 
 
POMIESZCZENIE KLUBU ul. Włodarzewska 59B kl. I (piwnica)
TENIS STOŁOWY - 21,00 zł/miesiąc
WYNAJEM POMIESZCZENIA KLUBU- 52,00zł/godzinę - na zebrania, imprezy jednodniowe
 
Klucze pobiera się na ochronie za pokwitowaniem. Opłaty wnosi się w biurze Spółdzielni w godzinach pracy lub na konto bankowe.


2018
23
lipiec
Przyjęcia interesantów, w tym członków Spółdzielni i osób nie będących jej członkami w biurze Spółdzielni:
1) w poniedziałki od godziny 700 do godziny 1100,
2) w środy od godziny 1000 do godziny 1800,
3)w czwartki od godziny 1100 do godziny 1500,

przy czym w pozostałych godzinach i dniach sprawy mogą być zgłaszane telefonicznie pod numerem (0-22) 823-71-08, 572-714-300 lub w ramach korespondencji elektronicznej pod adresem sm@szczesliwice.pl
 
 


2014
09
grudzień
Zastępca Burmistrza Dzielnicy Ochota M.St Warszawy zwrócił się z prośbą o wsparcie działań mających na celu przedstawienie mieszkańcom informacji dotyczących prawidłowego dokarmienia ptaków.

W załączeniu plakat informacyjny pod nazwą "Dokarmiaj ptaki mądrze".


2014
29
październik

W załączniku zamieszczamy apel do mieszkańców dzielnicy dotyczący oszustów przygotowany przez Komendę Rejonową Policji Warszawa III.2014
29
lipiec
Informujemy, iż od 1 sierpnia 2014 roku będą obowiązywały nowe zasady segregacji odpadów komunalnych. Odpady komunalne, będą odbierane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania m.st. Warszawy Sp. z o.o. 
 


2014
18
czerwiec
Spółdzielnia S.M. "Szczęśliwice" uprzejmie informuje użytkowników osiedlowej internetowej sieci LAN, iż został uruchomiony numer telefonu  22 427 36 09, pod którym można zgłosić awarię sieci nagrywając się na pocztę głosową.
Przewidywany czas reakcji administratora na zgłoszoną awarię - do 4 godzin.2013
29
sierpień
            Rada m.st. Warszawy w dniu 29 sierpnia 2013 roku  uchwaliła Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego rejonu Szczęśliwic Południowych. 
            Uchwalony plan nie przewiduje realizacji drogi publicznej 14KDD, której realizację w miejscu naszej wewnętrznej drogi osiedlowej i miejsc parkingowych przewidywał wyłożony projekt tego planu. 


2013
19
lipiec

Odpady niebezpieczne (farby olejne, rozpuszczalniki, akumulatory, filtry olejowe, płyny, tonery, aerozole, termometry) można bezpłatnie oddać w STENA Ekostacja na ul. Chełmżyńskiej 180 w Warszawie tel. 607 694 907, 22 587 58 10

Bezpłatny odbiór dużych elektrośmieci z domu (pralki, lodówki, zmywarki, kuchenki, telewizory) prowadzi firma ElektroEko tel. 22 22 333 00.2013
22
marzec
W związku z wejściem w życie z dniem 01.07.2013r ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 152, poz.897, z późn. zm) Rada Miasta Stołecznego Warszawy podjęła  w dniu 07.03.2013r uchwałę nr LI/1497/2013 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności (treść uchwały dostępna w biurze Spółdzielni oraz w zakladce DOKUMENTY).


2013
15
luty

Informujemy, że powstał nowy portal społecznościowy akcjamiasto.pl, którego celem jest wspomaganie społeczności obywatelskich w rozwiązywaniu lokalnych problemów oraz zawiązywaniu akcji społecznych i kulturalnych.
Więcej informacji na www.akcjamiasto.pl2011
20
lipiec
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r przechowywanie/składowanie przedmiotów na drogach komunikacji ogólnej służących do ewakuacji w świetle przepisów przeciwpożarowych wpływa na bezpieczeństwo pożarowe budynku oraz ludzi w nim przebywających i jest czynnością zabronioną.
 
Zarząd S.M. „Szczęśliwice”


2010
01
październik
Zarząd S.M. "Szczęśliwice"  informuje, że z dniem 01.10.2010 nastąpiła zmiana godzin pracy biura Spółdzielni.
Nowe godziny pracy biura:

Poniedziałek    700 – 1500
Wtorek            700– 1500
Środa             1000– 1800
Czwartek        800 – 1500
Piątek             800 – 1500

 


2009
10
lipiec

        UCHWAŁA NR 8/2009 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Szczęśliwice”z dnia 9 lipca 2009 roku w sprawie regulaminu parkowania samochodów na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Szczęśliwice”. Tekst Uchwały dostępny jest w zakładce "DOKUMENTY".2008
05
maj

 W związku z zanieczyszczaniem placów zabaw przez koty i psy, Zarząd Spółdzielni uprzejmie informuje, iż w przypadku stwierdzenia przebywania kota lub psa na terenie placu zabaw sporządzana będzie dokumentacja fotograficzna a jego właścieciel zostanie obciążony kosztami wymiany żwirowego podłoża placu zabaw oraz piasku w piaskownicy w wysokości ok.1 500,-zł

                             Zarząd SM "Szczęśliwice" 

link: htpp://www.kupaniegryzie.pl2007
04
marzec
Zarząd Spółdzielni uprzejmie informuje, że Spółdzielnia przygotowana jest do przekształcenia spółdzielczego prawa do lokalu w odrębną własność lokalu, zgodnie z Ustawą z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych. Na pisemne żądanie członka lub osoby nie będącej członkiem spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, spółdzielnia mieszkaniowa jest obowiązana zawrzeć umowę przeniesienia własności lokalu.


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Szczęśliwice”
ul. Włodarzewska 59D
02-384 Warszawa
tel./fax: (22) 823-71-08
e-mail: sm@szczesliwice.pl