s.m. szczęśliwice spółdzielnia strona główna

Aktualności

2014
18
czerwiec
Spółdzielnia S.M. "Szczęśliwice" uprzejmie informuje użytkowników osiedlowej internetowej sieci LAN, iż został uruchomiony numer telefonu  22 427 36 09, pod którym można zgłosić awarię sieci nagrywając się na pocztę głosową.
Przewidywany czas reakcji administratora na zgłoszoną awarię - do 4 godzin.2014
12
czerwiec

Według nieoficjalnych informacji I etap budowy sieci kanalizacji deszczowej ulicy Włodarzewskiej na odcinku od ul.Grójeckiej do ul.Harfowej rozpocznie się w połowie lipca 2014 roku i potrwa do końca września 2014 roku.
W okresie tym nastąpi zmiana w organizacji ruchu na ulicy Władarzewskiej, przy czym nadal ma kursować autobus numer 208.
2014
09
czerwiec

W dniu 11.06.2014 r. o godzinie 19.00 w klubie SM „Szczęśliwice” odbędzie się posiedzenie Rady Nadzorczej z następującym porządkiem obrad:2014
29
maj

W dniu 28.05.2014r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni S.M. "Szczęśliwice".
Uchwały przyjęte przez Walne Zgromadzenie  zostały zamieszczone w zakładce "Dokumenty".Protokół z Walnego Zgromadzenia zostanie zamieszczony po sporządzeniu i  podpisaniu.
 2014
15
maj

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Szczęśliwice" zaprasza do złożenia oferty w ramach postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego. Ofertę należy przygotować na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.
2014
05
maj

 

W dniu 07.05.2014 r. o godzinie 19.00 w klubie SM „Szczęśliwice” odbędzie się posiedzenie Rady Nadzorczej z następującym porządkiem obrad:2014
24
kwiecień

W dniu 23.04.2014r. Zarząd SM "Szczęśliwice" podjął  uchwałę nr 3/2014 w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia.
2014
24
kwiecień
W dniu 16.04.2014r Rada Nadzorcza S.M. "Szczęsliwice" podjęła następującą uchwałę :  
  1. Uchwała nr 2/2014 w sprawie finansowania robót remontowych w roku 2014.

Tekst uchwały oraz plan rzeczowo -finansowy remontów w SM "Szczęśliwice" na rok 2014 dostępne są w zakladce "DOKUMENTY".

2014
09
kwiecień

 

W dniu 16.04.2014 r. o godzinie 19.00 w klubie SM Szczęśliwice odbędzie się posiedzenie Rady Nadzorczej z następującym porządkiem obrad:
2014
10
luty
W dniu 05.02.2014r Rada Nadzorcza S.M. "Szczęsliwice" podjęła następującą uchwałę:
  1. Uchwała nr 1/2014 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad rozliczania kosztow gospodarki zasobami lokalowymi oraz ustalania opłat lokalowych.
Tekst uchwały oraz  jednolity tekst uchwały w sprawie zasad rozliczania kosztow gospodarki zasobami lokalowymi oraz ustalania opłat lokalowych dostępne są w zakładce "DOKUMENTY".


2013
03
grudzień
W dniu 27.11.2013r Rada Nadzorcza S.M. "Szczęsliwice" podjęła m.in. nastepujące uchwały:
  1. Uchwała nr 7/2013 w sprawie przyjęcia planu gospodarczo-finansowego na 2014 rok.
  2. Uchwała nr 8/2013 w sprawie ustalenia wysokosci oplat lokalowych.
Teksty uchwał oraz plan gospodarczo-finansowy na rok 2014 wraz z kalkulacją kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz wysokości oplat lokalowych na 2014 rok dostępne są w zakladce "DOKUMENTY".


2013
09
październik
W dniu 25.09.2013r odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni S.M. "Szczęśliwice".
Zostały zatwierdzone sprawozdanie finansowe za 2012 rok oraz sprawozdanie Zarządu z działalności w 2012 roku.
Protokół z Walnego Zgromadzenia  oraz uchwały przyjęte przez Walne Zgromadzenie  wraz ze sprawozdaniami zostały zamieszczone w zakładce "Dokumenty".
2013
25
wrzesień
W dniu 23.09.2013r Rada Nadzorcza S.M. "Szczęsliwice" podjęła m.in. nastepujące uchwały:
  1. Uchwała nr 2/2013 w sprawie zmiany uchwaly w sprawie zasad rozliczania kosztow gospodarki zasobami lokalowymi oraz ustalania oplat lokalowych.
  2. Uchwała nr 3/2013 w sprawie zmiany uchwały w sprawie finansowania robot remontowych w roku 2013.
Teksty uchwał oraz aktualny plan remontów na rok 2013 dostępne są w zakladce "DOKUMENTY".


2013
12
wrzesień
S.M. „Szczęśliwice”  zaprasza dzieci w wieku 6-11 lat na zajęcia taneczne.
 


2013
09
wrzesień
SM „Szczęśliwice” prowadzi w klubie osiedlowym przy ul. Włodarzewskiej 59B kl. I zajęcia teatralne dla dzieci w wieku 7-12 lat.
Serdecznie zapraszamy w środy o godz.16.00, zajęcia prowadzi Pani Mira Maludzińska dotychczas związana z Ośrodkiem Kultury Ochota.


2013
29
sierpień
            Rada m.st. Warszawy w dniu 29 sierpnia 2013 roku  uchwaliła Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego rejonu Szczęśliwic Południowych. 
            Uchwalony plan nie przewiduje realizacji drogi publicznej 14KDD, której realizację w miejscu naszej wewnętrznej drogi osiedlowej i miejsc parkingowych przewidywał wyłożony projekt tego planu. 


2013
27
sierpień
      Spółdzielnia Mieszkaniowa "Szczęśliwice" serdecznie zaprasza  w czwartek 5 września 2013 roku  o godzinie 18.30 do klubu osiedlowego ( lok 10U w kl. I budynku przy ulicy  Włodarzewskiej 59B)  na spotkanie informacyjne dotyczące zajęć teatralnych dla dzieci.     


2013
19
lipiec

Odpady niebezpieczne (farby olejne, rozpuszczalniki, akumulatory, filtry olejowe, płyny, tonery, aerozole, termometry) można bezpłatnie oddać w STENA Ekostacja na ul. Chełmżyńskiej 180 w Warszawie tel. 607 694 907, 22 587 58 10

Bezpłatny odbiór dużych elektrośmieci z domu (pralki, lodówki, zmywarki, kuchenki, telewizory) prowadzi firma ElektroEko tel. 22 22 333 00.2013
16
lipiec
W dniu 15.07.2013 r. Zarząd przyjął sprawozdanie finansowe SM "Szczęśliwice" za 2012 rok oraz sprawozdanie Zarządu z działalnosci S.M. "Szczęśliwice" w 2012 roku. Sprawozdania dostępne są w zakładce "DOKUMENTY" oraz z biurze Spółdzielni.


2013
02
lipiec
Uchwałą nr LIX/1659/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany długoletniej prognozy finansowej m.st. Warszawy na lata 2013 - 2042,    Dzielnicy Ochota przyznana została kwota 4 175 000  zł. na przebudowę ul. Włodarzewskiej wraz z odwodnieniem na odcinku od ul. Grójeckiej do ul. Usypiskowej w tym:
na 2013 rok -     200 tyś. zł.
na 2014 rok -  1 265 tyś. zł. 
na 2015 rok -  2 710 tyś, zł2013
27
czerwiec
W dniu 26.06.2013r.  Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 1/2013 w sprawie  zmiany uchwały w sprawie finansowania robót remontowych w roku 2013.

Tekst uchwały oraz aktualny plan remontów na 2013 rok dostępny jest w zakładce "DOKUMENTY"2013
26
czerwiec

W związku z orzeczeniem Krajowej Izby Odwoławczej dotyczącym przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów został wydłużony termin jego rozstrzygnięcia. Na ten okres został wprowadzony w  m.st. Warszawa "program pomostowy" pozwalający na prawidłowe funkcjonowanie systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych do czasu wyboru rozstrzygnięcia przetargu.
Program pomostowy będzie obowiązywał od 1 lipca 2013 najdalej do 31 stycznia 2014r.2013
29
kwiecień
Zarząd SM „Szczęśliwice” uprzejmie informuje, że w drugiej połowie maja (14-17 maj) planowana jest modernizacja obecnego systemu dostępu - wjazdu na teren osiedla. Zainstalowane zostaną nowe czytniki dalekiego zasięgu, które umożliwiają otwieranie szlabanu poprzez zbliżenie karty do czytnika - zasięg ok. 40cm.   


2013
22
marzec
W związku z wejściem w życie z dniem 01.07.2013r ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 152, poz.897, z późn. zm) Rada Miasta Stołecznego Warszawy podjęła  w dniu 07.03.2013r uchwałę nr LI/1497/2013 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności (treść uchwały dostępna w biurze Spółdzielni oraz w zakladce DOKUMENTY).


2013
15
luty

Informujemy, że powstał nowy portal społecznościowy akcjamiasto.pl, którego celem jest wspomaganie społeczności obywatelskich w rozwiązywaniu lokalnych problemów oraz zawiązywaniu akcji społecznych i kulturalnych.
Więcej informacji na www.akcjamiasto.pl2012
13
grudzień
W dniu 12.12.2012r.  Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 4/2012 w sprawie finansowania robót remontowych w 2013 roku.

Tekst uchwały dostępny jest w zakładce "DOKUMENTY"


2012
28
listopad
1. W sprawie przyjęcia planu gospodarczo-finansowego na 2013 rok - Uchwała nr 2/2012 Rady Nadzorczej;
2. W sprawie ustalenia wysokości opłat lokalowych - Uchwała nr 3/2012 Rady Nadzorczej.

Teksty obu uchwał dostępne są w zakładce " DOKUMENTY".  
2012
24
kwiecień
Warszawa 20.04.2012
 
Notatka ze spotkania mieszkańców Włodarzewskiej z burmistrzem Ochoty M.W. Komorowskim w dniu 19.04.2012r.


2012
01
marzec
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 06 marca 2012r o godzinie 17.30 w sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 26 przy ul. Urbanistów 3 odbędzie się spotkanie konsultacyjne w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Szczęśliwic Południowych.


2012
30
styczeń
Informujemy, że został wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Szczęśliwic Południowych wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, do 17 lutego  2012 r. w siedzibie Urzędu m. st. Warszawy (PKiN, pl. Defilad 1, piętro XVII, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00).


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Szczęśliwice”
ul. Włodarzewska 59D
02-384 Warszawa
tel./fax: (22) 823-71-08
e-mail: sm@szczesliwice.pl