s.m. szczęśliwice spółdzielnia strona główna

Aktualności
Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 31.03.2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni będzie zwołane w terminie 6 tygodni po odwołaniu stanu epidemicznego.

                                           Zarząd S.M. "Szczęśliwice"

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Szczęśliwice”
ul. Włodarzewska 59D
02-384 Warszawa
tel./fax: (22) 823-71-08
e-mail: sm@szczesliwice.pl