s.m. szczęśliwice spółdzielnia strona główna

Aktualności
Szanowni Państwo!
W związku z uchwałą Rady m.st. Warszawy ulega zmianie opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  Od 1 kwietnia 2021 r. w Warszawie będą obowiązywać nowe zasady naliczania opłat za gospodarowanie odpadami zależne od ilości zużytej wody. Spółdzielnia zobowiązana jest do złożenia deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami na podstawie wskazań wodomierza głównego w nieruchomości.

Nowa stawka opłaty miesięcznej dla właścicieli nieruchomości jednorodzinnych i wielolokalowych będzie liczona wg wzoru: 12,73 zł x 1m3*.
 Opłata będzie liczona na podstawie średniego zużycia wody z 6 kolejnych miesięcy z okresu ostatniego roku.
* Uwaga! Zarówno w przypadku nieruchomości wielorodzinnych, jak i jednorodzinnych, mieszkańcy nie zapłacą za wodę bezpowrotnie zużytą, czyli np. wykorzystywaną do podlewania. Będzie ona odliczona i nie będzie miała wpływu na wysokość opłat za odpady.
Metoda rozliczeń uzależniona od zużycia wody jest jedyną metodą dającą mieszkańcom możliwość wpływu na wysokość opłaty. Każdy z nas, poprzez racjonalne i odpowiedzialne korzystanie z wody i jej oszczędzanie, będzie mógł obniżyć swoje rachunki za śmieci.
Jednocześnie informujemy, iż m.st. Warszawa wprowadziła program osłonowy dla mieszkańców posiadających Kartę Dużej Rodziny. Każda osoba otrzyma wsparcie w wysokości ok. 25 zł miesięcznie. Kryterium dochodowe programu wynosi 1848 zł netto za osobę w gospodarstwie domowym.
                                                                                                 Zarząd SM „Szczęśliwice”

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Szczęśliwice”
ul. Włodarzewska 59D
02-384 Warszawa
tel./fax: (22) 823-71-08
e-mail: sm@szczesliwice.pl