s.m. szczęśliwice spółdzielnia strona główna

Aktualności
 Zarząd S.M. „Szczęśliwice” zawiadamia, iż zgodnie z Art. 62 Ustawy Prawo Budowlane będą przeprowadzane przeglądy instalacji gazowej i wentylacyjnej w następujących dniach:
 
05.10.2021 w godz. 17.00-20.00 – ul. Włodarzewska 59A i B (wtorek)
06.10.2021 w godz. 17.00-20.00 – ul. Włodarzewska 59C (środa)
07.10.2021 w godz. 17.00-20.00 – ul. Włodarzewska 59D (czwartek)
12.10.2021 w godz. 17.00-20.00 – ul. Włodarzewska 59E i F (wtorek)
19.10.2021 w godz. 17.00-20.00 – ul. Włodarzewska 59A-F (wtorek) przeglądy dodatkowe
 
Przeglądy na zlecenie Spółdzielni będą przeprowadzali:
Jan Sokulski – przegląd instal. gazowej – tel. 606 295 290
Piotr Kozłowski – przegląd instal. wentylacyjnej
 
Uprzejmie prosimy o udostępnienie lokali.
Osoby przebywające na kwarantannie prosimy i kontakt ze Spółdzielnią w celu ustalenia innego terminu przeglądu.
 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Szczęśliwice”
ul. Włodarzewska 59D
02-384 Warszawa
tel./fax: (22) 823-71-08
e-mail: sm@szczesliwice.pl