s.m. szczęśliwice spółdzielnia strona główna

Aktualności
 Informacja od Zarządu S.M. "Szczęśliwice" w sprawie zmiany  opłat eksploatacyjnych od 01.01.2022 rokuSzanowni Państwo!

Jesteśmy zmuszeni do podniesienia od 1 stycznia 2022 roku wysokości opłat na naszym osiedlu. Powodem są rosnące ceny paliw i energii.  To przekłada się na wzrost wysokości zaliczek na media, pobieranych od Państwa.
Wyższa opłata eksploatacyjna jest spowodowana wzrostem płacy minimalnej oraz średniej krajowej, a co za tym idzie wzrostem kosztów usług księgowych, konserwacji, sprzątania.
Wzrost opłaty za miejsce parkingowe związany jest z drożejącymi kosztami koniecznych konserwacji i napraw, takich jak: odświeżenie linii rozdzielających miejsca parkingowe, odświeżanie zardzewiałych, niewidocznych numerów parkingowych, mocowanie urwanych tabliczek, wykonywanie niezbędnych napraw w miejscach ubytków w jezdni, konserwacja zieleni odgradzającej miejsca parkingowe z osiedlem Włodarzewska 57.
Oprócz remontów ogólnych, takich jak przeprowadzana na przełomie tego i następnego roku wymiana grzejników w bud. C, D i F, dokonywane są również naprawy bieżące, które wymagają natychmiastowej interwencji po zalaniach piwnic, uszkodzeniach w elewacji czy dachach budynków, itp.
Oceniając całą sytuację oraz stan naszego osiedla, Rada Nadzorcza zaproponowała podniesienie stawki na fundusz remontowy o 5% ( z 3,00 zł/m2 na 3,15 zł/m2), w celu zabezpieczenia środków na przyszłe remonty i nowe inwestycje.

Zarząd S.M."Szczęśliwice"

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Szczęśliwice”
ul. Włodarzewska 59D
02-384 Warszawa
tel./fax: (22) 823-71-08
e-mail: sm@szczesliwice.pl