s.m. szczęśliwice spółdzielnia strona główna

Dokumenty


Dokumenty WZ 13.06.19
(dostęp tylko po zalogowaniu)
 • Protokół z WZ 13.06.2019
 • List polustracyjny
 • Plan funduszu remontowego na lata 2019-2026
 • Sprawozdanie RN za 2018 r.
 • Sprawozdanie finansowe za 2018 r.
 • Sprawozdanie Zarządu SM "Szczęśliwice" z działalności za 2018 r.
 • Protokół z lustracji
 • Uchwała nr 1/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018
 • Uchwała nr 2 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2018 r.
 • Uchwała nr 3/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2018 r.
 • Uchwała nr 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania RN z działalności w 2018 r.
 • Uchwała nr 5 w sprawie udzielenia absolutorium Mirosławie Błaszkiewicz - Prezes Zarządu za 2018 r.
 • Uchwała nr 6 w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Dziubińskiemu - Członkowi Zarządu
 • Uchwała nr 7 w sprawie udzielenia absolutorium Adamowi Poniatowskiemu czasowo p.o. Członka Zarządu
 • Uchwała nr 8 w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej za 2018 r.


Dokumenty Spółdzielni
(dostęp tylko po zalogowaniu)
 • Statut
 • uchwała nr 1/2022 Rady Nadzorczej z dnia 09.06.22 r w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego remontów w 2022 roku
 • Uchwała nr 2/2009 RN w sprawie zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami lokalowymi oraz ustalania opłat lokalowych zmieniona Uchwałą nr 1/2020 RN z dnia 21.01.2020 r.
 • Uchwała Rady Nadzorczej nr 1/2021 w sprawie finansowania robót remontowych w 2021 roku
 • Uchwała nr 2/2021 RN w sprawie przyjęcia planu gospodarczo-finansowego na 2022rok
 • Plan gospodarczo finansowy na 2022 rok wraz kalkulacją opłat
 • Uchwała nr 3/2021 w sprawie ustalenia wysokości opłat lokalowych
 • Uchwała nr 4-2021 RN w sprawie zmiany uchwały nr 3-2021 RN w sprawie ustalenia wysokości opłat lokalowych
 • Załącznik do Uchwały nr 4/2021 RN
 • Uchwała nr 4/2020 RN z dnia 23.09.2020 w sprawie ustalenia wysokości opłat lokalowych
 • Kalkulacja wysokości opłat lokalowych i plan kosztów gzm na 2021
 • Plan gospodarczo-finansowy na 2021r
 • Uchwała nr 2/2020 RN w sprawie finansowania robót remontowych w 2020 roku
 • Uchwała nr 5/2020 RN w sprawie przyjęcia planu gospodarczo-finansowego na 2021
 • Uchwała nr 6 RN w sprawie zmiany uchwały w sprawie finansowania robót remontowych w roku 2020
 • Uchwała RN nr 6/2019 w sprawie planu rzeczowo-finansowego remontów w 2019 r.
 • Uchwała nr 9/2019 RN w sprawie przyjęcia planu gospodarczo-finansowego na 2020 rok
 • Uchwała nr 10/2019 RN w sprawie ustalenia wysokości opłat lokalowych
 • Uchwała Rady Nadzorczej nr 2/2018 w sprawie przyjęcia planu gospodarczo - finansowego na 2019 rok
 • Uchwała Rady Nadzorczej nr 3/2018 w sprawie ustalenia wysokości opłat lokalowych wraz z kalkulacją
 • Uchwała Rady Nadzorczej nr 5/2017 w sprawie finansowania robót remontowych w 2018 roku
 • Uchwała Rady Nadzorczej nr 6/2017 w sprawie przyjęcia planu gospodarczo - finansowego na 2018 rok
 • Uchwała Rady Nadzorczej nr 7/2017 w sprawie ustalenia wysokości opłat lokalowych
 • Uchwała nr 9/2015 Rady Nadzorczej S.M."Szczęśliwice" w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat lokalowych


Dokumenty z WZ 20.06.18
(dostęp tylko po zalogowaniu)
 • Protokół z Walnego Zgromadzenia z dn. 20.06.2018


Regulaminy
(dostęp tylko po zalogowaniu)
 • Zasady rozliczania kosztów gospodarki zasobami lokalowymi oraz ustalania opłat lokalowych
 • Regulamin porządku domowego
 • Regulamin Sieci LAN
 • Regulamin parkowania samochodów
 • Regulamin korzystania z siłowni i pomieszczenia klubu
 • Zasady udostępniania dokumentów członkom Spółdzielni


Druki


Gospodarka odpadami kom.


MPZP Szczęśliwic Połudn.


Różne


Uwaga!


Dokumenty są dostępne po zalogowaniu. W celu otrzymania hasła do strony prosimy o kontakt z biurem Spóldzielni.

 

Wszystkie dokumenty  publikowane są w formacie PDF.
Jeśli chcesz pobrać program Acrobat Reader do odczytu PDF


KLIKNIJ!

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Szczęśliwice”
ul. Włodarzewska 59D
02-384 Warszawa
tel./fax: (22) 823-71-08
e-mail: sm@szczesliwice.pl