s.m. szczęśliwice spółdzielnia strona główna

Historia

   W dniu 16.08.1995r uchwałą Walnego Zgromadzenia Założycielskiego została powołana do życia Spółdzielnia Mieszkaniowa "Włodarzewska", wpisana do Rejestru Spółdzielni w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy Wydział XVI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 25.08.1995r za numerem KRS 0000039464.

   Spółdzielnia Mieszkaniowa "Włodarzewska" wybudowała osiedle mieszkaniowe składające się z 6 budynków mieszkalnych 5 kondygnacyjnych (4 kondygnacje naziemne) położonych na nieruchomości o powierzchni 2,8451ha, w sąsiedztwie Parku Szczęśliwice. Budynki zostały zgłoszone do użytkowania w końcu 1997r. W dniu 27 czerwca 2000 roku uchwałą Zebrania Przedstawicieli Członków Spółdzielni, zmieniono dotychczasową nazwę Spółdzielni na "Spółdzielnia Mieszkaniowa Szczęśliwice".
  
 Nieruchomość Spółdzielni położona jest przy ul. Włodarzewskiej 59A-F, i uregulowana w księdze wieczystej WA1M/00167385/4.

W 6 budynkach mieszkalnych znajdują się 282 lokale mieszkalne oraz 43 lokale
niemieszkalne o łącznej powierzchni użytkowej wraz z pomieszczeniami przynależnymi do lokali wynoszącej  20 642,87 m2. 
  
  Uchwałą nr 27 Zarządu z dnia 28 września 2006r określono odrębną własności lokali w nieruchomości S.M „Szczęśliwice”. 
   
  Na dzień 31.12.2016 roku z zasobów Spółdzielni wyodrębnionych zostało 61 lokali mieszkalnych i 8 lokali niemieszkalnych
  
 Na dzień 31.12.2016 roku Spółdzielnia Mieszkaniowa "Szczęśliwice" zrzesza 266 członków.Spółdzielnia Mieszkaniowa „Szczęśliwice”
ul. Włodarzewska 59D
02-384 Warszawa
tel./fax: (22) 823-71-08
e-mail: sm@szczesliwice.pl