s.m. szczęśliwice spółdzielnia strona główna

Aktualności
 Zarząd S.M. „Szczęśliwice” zaprasza do siłowni i klubu osiedlowego
 
 SIŁOWNIA ul. Włodarzewska 59 D kl. I (piwnica)
Informujemy, że udostępniono nowy sprzęt : atlas, rower treningowy oraz bieżnię.
SIŁOWNIA - 32,00 zł/miesiąc;- 76,00 zł/kwartał
 
 
POMIESZCZENIE KLUBU ul. Włodarzewska 59B kl. I (piwnica)
TENIS STOŁOWY - 21,00 zł/miesiąc
WYNAJEM POMIESZCZENIA KLUBU- 52,00zł/godzinę - na zebrania, imprezy jednodniowe
 
Klucze pobiera się na ochronie za pokwitowaniem. Opłaty wnosi się w biurze Spółdzielni w godzinach pracy lub na konto bankowe.


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Szczęśliwice”
ul. Włodarzewska 59D
02-384 Warszawa
tel./fax: (22) 823-71-08
e-mail: sm@szczesliwice.pl