s.m. szczęśliwice spółdzielnia strona główna

Aktualności
Szanowni Państwo!

Ponieważ pandemia nie pozwoliła w zeszłym roku i nie pozwala w bieżącym zorganizować Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni pragniemy Państwa tą drogą poinformować, że Spółdzielnia w latach 2019-2020 wykonała m.in. następujące prace remontowe i modernizacyjne oraz przewiduje ich rozwinięcie:
  • Dokonano wymiany  pawilonu ochrony na obiekt funkcjonalny, estetyczny i dogodniejszy dla zatrudnionych z ogrzewaniem i zapleczem sanitarnym oraz z ekologicznym naturalnym systemem chłodzenia.
  • Wymieniony został całkowicie system monitoringu. Mamy nowe okablowanie, kamery i monitory. Jednocześnie zmieniony został system kontroli dostępu do osiedla. Zmiany te przynoszą wyraźne korzyści organizacyjne, a także odczuwalne oszczędności finansowe. Trwają rozmowy o wprowadzeniu dalszych usprawnień, w tym dotyczących kontroli wjazdu pojazdów do alejek między blokami.
  • Dokonywana jest sukcesywnie wymiana poziomów instalacji centralnego ogrzewania w piwnicach, dokonano tego w budynkach B i E;
  • Przeniesiono zawory instalacji wodnej z piwnic  na korytarze piwniczne w bud B; podobne operacje przewiduje się także w kolejnych budynkach.
  • Zakupiono i postawiono modułowy komposter jako ekologiczną alternatywę dla segregacji biomasy. Ten sposób zagospodarowania odpadów kuchennych będzie rozwijany zgodnie z treścią specjalnie przygotowanej dla Mieszkańców broszury (cały czas dostępna w Biurze Zarządu).
  • Rozpoczęto montaż instalacji fotowoltaiczno-solarnej połączonej z modernizacją kotłowni w budynku F. Prace koncepcyjne dotyczące wprowadzenia tego źródła energii prowadzono w ubiegłym roku. Zastosowane urządzenie hybrydowe należy do szczególnie wydajnych, powinno zacząć pracować wiosną br. i znacznie zredukować koszty poprzez zmniejszenie zużycia gazu.
  • Prowadzone są analizy i rozmowy przedprojektowe dotyczące ochrony Osiedla przed zagrożeniami hydrogeologicznymi związanymi z intensyfikacją opadów nawalnych. W tym celu dokonano przeglądu i konserwacji stosownej infrastruktury  oraz przewiduje się prace ziemne i izolacyjne w korytarzu pomiędzy budynkami B i C. Kontrolujemy także stan zagrożenia wywołany planowana zabudową działki pomiędzy Osiedlem i ul. Włodarzewską.
 
Zarząd i Rada Nadzorcza z przyjemnością udostępni Państwu dokumentacje prowadzonych prac oraz poinformuje o szczegółach. Oczekujemy także sugestii i uwag związanych z przedstawionym tu zarysem działań, jak też innych przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych, które mogą przysłużyć się dalszej poprawie życia na terenie naszego Osiedla. Do dyspozycji Państwa są także formalne dokumenty sprawozdawcze Zarządu i Rady.


                              Zarząd i Rada Nadzorcza 
SM „Szczęśliwice”                                                                              

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Szczęśliwice”
ul. Włodarzewska 59D
02-384 Warszawa
tel./fax: (22) 823-71-08
e-mail: sm@szczesliwice.pl