s.m. szczęśliwice spółdzielnia strona główna

Aktualności

2024
12
styczeń
 Szanowni Państwo!

10 stycznia 2024r. odbyło się Walne Zgromadzenie Spółdzielni. Dziękujemy Członkom Spółdzielni i Pełnomocnikom za obecność i czynny udział na Walnym Zgromadzeniu.

Informujemy, że została podjęta Uchwała nr 2/2024 Walnego Zgromadzenia S.M. „Szczęśliwice” z 10 stycznia 2024 roku w sprawie kredytu na sfinansowanie przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.2024
02
styczeń
W dniu 20.12.2022 Rada Nadzorcza S.M. "Szczęśliwice" podjęła uchwałę na 5/2023 w spawie zmiany uchwały w sprawie zasad rozliczenia kosztów gospodarki zasobami lokalowymi oraz ustalania opłat lokalowych.
Tekst uchwały nr 5/2023 oraz tekst jednolity uchwały nr 2/2009 dostępne są w zakładce DOKUMENTY.


2023
23
listopad
Uprzejmie informujemy, że użytkownicy sieci LAN S.M. "Szczęśliwice" mogą skorzystać z oferty telewizji SMART od firmy Ovigo.
Każdy abonent sieci szczesliwice.pl może skorzystać z dwóch dostępnych ofert telewizji cyfrowej w pakiecie 19,90 zł i 49,90 zł.
System rozliczeń z firmą Ovigo jest na zasadzie rejestracji konta i subskrypcji miesięcznej (np. tak jak Netflix).
 
Więcej szczegółów na stronie operatora Ovigo - www.ovigo.tv.
 
S.M. "Szczęśłiwice"


2023
16
styczeń
 W dniu 15.12.2022 Rada Nadzorcza S.M. "Szczęśliwice" podjęła uchwałę na 6/2022 w spawie zmiany uchwały w sprawie zasad rozliczenia kosztów gospodarki zasobami lokalowymi oraz ustalania opłat lokalowych.
Tekst uchwały nr 6/2022 oraz tekst jednolity uchwały nr 2/2009 dostępne są w zakładce DOKUMENTY.


2022
02
listopad
 Zarząd S.M. „Szczęśliwice” zaprasza do siłowni i klubu osiedlowego
 
 SIŁOWNIA ul. Włodarzewska 59 D kl. I (piwnica)
Informujemy, że udostępniono nowy sprzęt : atlas, rower treningowy oraz bieżnię.
SIŁOWNIA - 32,00 zł/miesiąc;- 76,00 zł/kwartał
 
 
POMIESZCZENIE KLUBU ul. Włodarzewska 59B kl. I (piwnica)
TENIS STOŁOWY - 21,00 zł/miesiąc
WYNAJEM POMIESZCZENIA KLUBU- 52,00zł/godzinę - na zebrania, imprezy jednodniowe
 
Klucze pobiera się na ochronie za pokwitowaniem. Opłaty wnosi się w biurze Spółdzielni w godzinach pracy lub na konto bankowe.


2020
23
kwiecień
 SM „Szczęśliwice” informuje, że odpady, które nie mogą być składane na osiedlu możecie Państwo przewieść do PSZOK.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla m.st. Warszawy (PSZOK)

 Warszawa, ul. Zawodzie 1 (przy skrzyżowaniu z ul. Łuczniczą, wjazd przed przystankiem autobusowym „Łucznicza 02”), kontakt: Jolanta Zagórska (22) 185-52-51

Białołęka, ul. Płytowa 1, kontakt: Dariusz Apelski (22) 811-08-53

 GODZINY OTWARCIA
   • poniedziałek – piątek: od 14:00 do 20:00

  • sobota: od 09:00 do 20:002020
17
czerwiec
Podłączając się do osiedlowej sieci komputerowej szczesliwice.pl otrzymują Państwo:
  • stały, szerokopasmowy dostęp do sieci Internet o przepustowości do 200 mb/s bez limitu ilości pobieranych i wysyłanych danych. Możliwość posiadania publicznego adresu IP.
  • konto pocztowe o pojemności 300 MB z kontrolą antywirusową i antyspamową w domenie @szczesliwice.pl - z możliwościa obsługi przez panel WWW. Możliwość połączeń szyfrowanych (SSL)
Opłaty:
Opłata instalacyjna za przyłączenie lokalu do osiedlowej sieci komputerowej wynosi 100 ,- zł brutto.
Ponowne podłączenie do internetu wynosi 10,00 zł brutto.
Miesięczna opłata abonamentowa wynosi 36,99  zł netto + 23% podatku VAT


2018
23
lipiec
Przyjęcia interesantów, w tym członków Spółdzielni i osób nie będących jej członkami w biurze Spółdzielni:
1) w poniedziałki od godziny 700 do godziny 1100,
2) w środy od godziny 1000 do godziny 1800,
3)w czwartki od godziny 1100 do godziny 1500,

przy czym w pozostałych godzinach i dniach sprawy mogą być zgłaszane telefonicznie pod numerem (0-22) 823-71-08, 572-714-300 lub w ramach korespondencji elektronicznej pod adresem sm@szczesliwice.pl
 
 


2014
09
grudzień
Zastępca Burmistrza Dzielnicy Ochota M.St Warszawy zwrócił się z prośbą o wsparcie działań mających na celu przedstawienie mieszkańcom informacji dotyczących prawidłowego dokarmienia ptaków.

W załączeniu plakat informacyjny pod nazwą "Dokarmiaj ptaki mądrze".


2014
29
październik

W załączniku zamieszczamy apel do mieszkańców dzielnicy dotyczący oszustów przygotowany przez Komendę Rejonową Policji Warszawa III.2014
29
lipiec
Informujemy, iż od 1 sierpnia 2014 roku będą obowiązywały nowe zasady segregacji odpadów komunalnych. Odpady komunalne, będą odbierane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania m.st. Warszawy Sp. z o.o. 
 


2014
18
czerwiec
Spółdzielnia S.M. "Szczęśliwice" uprzejmie informuje użytkowników osiedlowej internetowej sieci LAN, iż został uruchomiony numer telefonu  22 427 36 09, pod którym można zgłosić awarię sieci nagrywając się na pocztę głosową.
Przewidywany czas reakcji administratora na zgłoszoną awarię - do 4 godzin.2013
29
sierpień
            Rada m.st. Warszawy w dniu 29 sierpnia 2013 roku  uchwaliła Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego rejonu Szczęśliwic Południowych. 
            Uchwalony plan nie przewiduje realizacji drogi publicznej 14KDD, której realizację w miejscu naszej wewnętrznej drogi osiedlowej i miejsc parkingowych przewidywał wyłożony projekt tego planu. 


2013
19
lipiec

Odpady niebezpieczne (farby olejne, rozpuszczalniki, akumulatory, filtry olejowe, płyny, tonery, aerozole, termometry) można bezpłatnie oddać w STENA Ekostacja na ul. Chełmżyńskiej 180 w Warszawie tel. 607 694 907, 22 587 58 10

Bezpłatny odbiór dużych elektrośmieci z domu (pralki, lodówki, zmywarki, kuchenki, telewizory) prowadzi firma ElektroEko tel. 22 22 333 00.2013
15
luty

Informujemy, że powstał nowy portal społecznościowy akcjamiasto.pl, którego celem jest wspomaganie społeczności obywatelskich w rozwiązywaniu lokalnych problemów oraz zawiązywaniu akcji społecznych i kulturalnych.
Więcej informacji na www.akcjamiasto.pl2011
20
lipiec
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r przechowywanie/składowanie przedmiotów na drogach komunikacji ogólnej służących do ewakuacji w świetle przepisów przeciwpożarowych wpływa na bezpieczeństwo pożarowe budynku oraz ludzi w nim przebywających i jest czynnością zabronioną.
 
Zarząd S.M. „Szczęśliwice”


2010
01
październik
Zarząd S.M. "Szczęśliwice"  informuje, że z dniem 01.10.2010 nastąpiła zmiana godzin pracy biura Spółdzielni.
Nowe godziny pracy biura:

Poniedziałek    700 – 1500
Wtorek            700– 1500
Środa             1000– 1800
Czwartek        800 – 1500
Piątek             800 – 1500

 


2009
10
lipiec

        UCHWAŁA NR 8/2009 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Szczęśliwice”z dnia 9 lipca 2009 roku w sprawie regulaminu parkowania samochodów na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Szczęśliwice”. Tekst Uchwały dostępny jest w zakładce "DOKUMENTY".2008
05
maj

 W związku z zanieczyszczaniem placów zabaw przez koty i psy, Zarząd Spółdzielni uprzejmie informuje, iż w przypadku stwierdzenia przebywania kota lub psa na terenie placu zabaw sporządzana będzie dokumentacja fotograficzna a jego właścieciel zostanie obciążony kosztami wymiany żwirowego podłoża placu zabaw oraz piasku w piaskownicy w wysokości ok.1 500,-zł

                             Zarząd SM "Szczęśliwice" 

link: htpp://www.kupaniegryzie.pl2007
04
marzec
Zarząd Spółdzielni uprzejmie informuje, że Spółdzielnia przygotowana jest do przekształcenia spółdzielczego prawa do lokalu w odrębną własność lokalu, zgodnie z Ustawą z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych. Na pisemne żądanie członka lub osoby nie będącej członkiem spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, spółdzielnia mieszkaniowa jest obowiązana zawrzeć umowę przeniesienia własności lokalu.


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Szczęśliwice”
ul. Włodarzewska 59D
02-384 Warszawa
tel./fax: (22) 823-71-08
e-mail: sm@szczesliwice.pl