s.m. szczęśliwice spółdzielnia strona główna

Dokumenty


Dokumenty z WZ 12.06.24
(dostęp tylko po zalogowaniu)
 • Protokół z WZ 12.06.2024
 • Sprawozdanie finansowe za 2023r.
 • Sprawozdanie RN za 2023r.
 • Sprawozdanie Zarządu za 2023r.
 • Uchwały WZ 1-6


Protokoły Rady Nadzorczej
(dostęp tylko po zalogowaniu)
 • Protokół na 2/2023
 • Protokół nr 3/2023
 • Protokół nr 4/2023
 • Protokół nr 5/2023
 • Protokół nr 6/2023
 • Protokół nr 7/2023
 • Protokół nr 8/2023
 • Protokół nr 9/2023
 • Protokół nr 10/2023
 • Protokół nr 11/2023
 • Protokół nr 12/2023
 • Protokół nr 1/2023
 • Protokół nr 1/2024
 • Protokół nr 2/2024
 • Protokół nr 3/2024
 • Protokół nr 4/2024
 • Protokół nr 5/2024
 • Protokół nr 6/2024
 • Protokół nr 7/2024


Dokumenty z WZ 10.01.24
(dostęp tylko po zalogowaniu)
 • Protokół z WZ 10.01.2024
 • Uchwała nr 1 w sprawie zmiany statutu
 • Uchwała nr 2 w sprawie kredytu na sfinansowanie przedsięwzięcia termomodernizacyjnego
 • Uchwała nr 3 w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć
 • Oświadczenie właściciela mieszkania na zaciągnięcie kredytu termomodernizacyjnego


Dokumenty z WZ 31.05.23
(dostęp tylko po zalogowaniu)
 • Protokół z WZ 31.05.23
 • Porządek obrad
 • Protokół z lustracji
 • List polustracyjny
 • Sprawozdanie finansowe za 2022 r
 • Sprawozdanie Zarządu za 2022 r
 • Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2022r


Dokumenty z WZ 13.06.19
(dostęp tylko po zalogowaniu)
 • Protokół z WZ 13.06.2019
 • List polustracyjny
 • Protokół z lustracji


Dokumenty z WZ 15.09.22
(dostęp tylko po zalogowaniu)
 • Protokół z WZ z dnia 15.09.2022
 • Sprawozdanie finansowe za 2019
 • Sprawozdanie finansowe za 2020
 • Sprawozdanie finansowe za 2021
 • Sprawozdanie Zarządu za 2019
 • Sprawozdanie Zarządu za 2020
 • Sprawozdanie Zarządu za 2021
 • Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2019
 • Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2020
 • Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2021


Dokumenty z WZ 20.06.18
(dostęp tylko po zalogowaniu)
 • Protokół z Walnego Zgromadzenia z dn. 20.06.2018


Dokumenty Spółdzielni
(dostęp tylko po zalogowaniu)
 • Uchwała nr 1/2024 w sprawie przyjęcia planu remontów na 2024 rok
 • Statut 2024
 • Uchwała RN nr 5/2023 z dnia 20.12.23r w sprawie zmiany regulamimu rozliczania kosztów gzm i ustalania opłat lokalowych
 • Uchwała nr 4/2023 Rady Nadzorczej z dn 20.09.23 r w sprawie ustalenia wysokości opłat lokalowych
 • Kalkulacja wysokości opłat lokalowych na 2024 rok
 • Uchwała nr 3/2023 Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcie planu gospodarczo-finansowego na 2024 rok
 • Plan gospodarczo-finansowy na 2024 rok
 • Uchwała nr 1/2023 Rady Nadzorczej z dn 10.05.2023 w sprawie finansowania robót remontowych w 2023 roku
 • uchwała nr 1/2022 Rady Nadzorczej z dn 09.06.22 r w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego remontów w 2022 roku
 • Uchwała Rady Nadzorczej nr 3/2022 w sprawie przyjęcia planu gospodarczo-finansowego na 2023 rok
 • Plan gospodarczo-finansowy na 2023 rok
 • Kalkulacja wysokości opłat lokalowych na 2023 rok
 • Uchwała Rady Nadzorczej nr 4/2022 w sprawie ustalenia wysokosci opłat lokalowych
 • Uchwała nr 6/2022 Rady Nadzorczej z dnia 15.12.2022 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad rozliczania kosztów gzm
 • Uchwała nr 2/2009 RN w sprawie zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami lokalowymi oraz ustalania opłat lokalowych zmieniona Uchwałą nr 1/2020 RN z dnia 21.01.2020 r.
 • Uchwała Rady Nadzorczej nr 1/2021 w sprawie finansowania robót remontowych w 2021 roku
 • Uchwała nr 2/2021 RN w sprawie przyjęcia planu gospodarczo-finansowego na 2022rok
 • Plan gospodarczo finansowy na 2022 rok wraz kalkulacją opłat
 • Uchwała nr 3/2021 w sprawie ustalenia wysokości opłat lokalowych
 • Uchwała nr 4-2021 RN w sprawie zmiany uchwały nr 3-2021 RN w sprawie ustalenia wysokości opłat lokalowych
 • Załącznik do Uchwały nr 4/2021 RN
 • Uchwała nr 4/2020 RN z dnia 23.09.2020 w sprawie ustalenia wysokości opłat lokalowych
 • Kalkulacja wysokości opłat lokalowych i plan kosztów gzm na 2021
 • Plan gospodarczo-finansowy na 2021r
 • Uchwała nr 2/2020 RN w sprawie finansowania robót remontowych w 2020 roku
 • Uchwała nr 5/2020 RN w sprawie przyjęcia planu gospodarczo-finansowego na 2021
 • Uchwała nr 6 RN w sprawie zmiany uchwały w sprawie finansowania robót remontowych w roku 2020
 • Uchwała nr 9/2019 RN w sprawie przyjęcia planu gospodarczo-finansowego na 2020 rok
 • Uchwała RN nr 6/2019 w sprawie planu rzeczowo-finansowego remontów w 2019 r.
 • Uchwała nr 10/2019 RN w sprawie ustalenia wysokości opłat lokalowych
 • Uchwała Rady Nadzorczej nr 2/2018 w sprawie przyjęcia planu gospodarczo - finansowego na 2019 rok
 • Uchwała Rady Nadzorczej nr 3/2018 w sprawie ustalenia wysokości opłat lokalowych wraz z kalkulacją
 • Uchwała nr 9/2015 Rady Nadzorczej S.M."Szczęśliwice" w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat lokalowych


Regulaminy
(dostęp tylko po zalogowaniu)
 • Regulamin porządku domowego
 • Regulamin Sieci LAN
 • Regulamin parkowania samochodów
 • Regulamin korzystania z siłowni i pomieszczenia klubu
 • Zasady udostępniania dokumentów członkom Spółdzielni
 • Regulamin osiedlowego składu przedmiotów gabarytowych
 • Zasady rozliczania kosztów gospodarki zasobami lokalowymi oraz ustalania opłat lokalowych


Druki


Gospodarka odpadami kom.


MPZP Szczęśliwic Połudn.
(dostęp tylko po zalogowaniu)
 • Plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Szczęsliwic Południowych
 • Załącznik do planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Szczęśliwic Płd.


Różne
(dostęp tylko po zalogowaniu)
 • Zasady działania wentylacji grawitacyjnej


Uwaga!


Dokumenty są dostępne po zalogowaniu. W celu otrzymania hasła do strony prosimy o kontakt z biurem Spóldzielni.

 

Wszystkie dokumenty  publikowane są w formacie PDF.
Jeśli chcesz pobrać program Acrobat Reader do odczytu PDF


KLIKNIJ!

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Szczęśliwice”
ul. Włodarzewska 59D
02-384 Warszawa
tel./fax: (22) 823-71-08
e-mail: sm@szczesliwice.pl