s.m. szczęśliwice spółdzielnia strona główna

Aktualności
            Rada m.st. Warszawy w dniu 29 sierpnia 2013 roku  uchwaliła Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego rejonu Szczęśliwic Południowych. 
            Uchwalony plan nie przewiduje realizacji drogi publicznej 14KDD, której realizację w miejscu naszej wewnętrznej drogi osiedlowej i miejsc parkingowych przewidywał wyłożony projekt tego planu. MPZP rejonu Szczęśliwic Południowych przewiduje, realizację trasy N-S na odcinku pomiędzy ulicą Grójecką a Al. Jerozolimskimi w tunelu, którego konstrukcja powinna umożliwić zagospodarowanie terenów nad tunelem poprzez realizację miejsc i placów parkingowych.  Również w liniach rozgraniczających trasy N-S dopuszcza się realizację miejsc i placów parkingowych na potrzeby obsługi istniejących osiedli mieszkaniowych.   

Załączniki
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Szczęśliwice”
ul. Włodarzewska 59D
02-384 Warszawa
tel./fax: (22) 823-71-08
e-mail: sm@szczesliwice.pl