s.m. szczęśliwice spółdzielnia strona główna

Aktualności
Informujemy, iż od 1 sierpnia 2014 roku będą obowiązywały nowe zasady segregacji odpadów komunalnych. Odpady komunalne, będą odbierane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania m.st. Warszawy Sp. z o.o. 
 
JAK SEGREGOWAĆ ODPADY ?

CZERWONE KONTENERY - SEGREGOWANE SUCHE
papier: np. gazety, książki, katalogi, zeszyty, torby, worki, kartony i tektura pokryte folia aluminiową, opakowania po mleku, napojach, kosmetykach i środkach czystości
skóra : drobne wyroby, np.paski, torebki, rękawiczki, piłki
drewno : drobne wyroby, np. łyżki, zabawki, klocki, deski kuchenne
tworzywa sztuczne, np. zgniecione butelki po napojach, nakrętki z butelek, długopisy, linijki, opakowania po żywności (jogurtach, serkach, kefirach, margarynach), opakowania po środkach czystości, płyty CD
metal, np. puszki po napojach, konserwach, drobny złom żelazny i metali kolorowych, zabawki, nożyczki, kapsle, folia aluminiowa, garnki.
NIE WRZUCAMY - tłustego papieru, tapet, odpadów higienicznych, butelek po olejach spożywczych i samochodowych, styropianu, gumy, puszek po farbach, opakowań po aerozolach.

CZARNE KONTENRY Z ZIELONĄ ETYKIETĄ "SZKŁO OPAKOWANIOWE"
np. butelki i słoiki po napojach, żywności, kosmetykach.
NIE WRZUCAMY - żarówek, lamp neonowych, fluoroscencyjnch i rtęciowych, termometrów rtęciowych, reflektorów, szkła stołowego, okularowego, żaroodpornego, ekranów i lamp telewizyjnch, luster, szyby samochodowych i okiennch, porcelany itp.

CZARNE KONTENRY - ODPADY ZMIESZANE
wrzucamy wszystko to, czego nie możemy wrzucić do kontenera czerwonego i przeznaczonego na szkło.
NIE WRZUCAMY - odpadów niebezpiecznych m.in.: leków przeterminowanych, farb, olejów i ich opakowań, opakowań po środkach ochrony roślin oraz odpadów, ktore mogą być zbierane selektywnie lub przeznaczone do kompostowania.

OSOBNO ZBIERANE BĘDĄ :
ODPADY WIELKOGABARYTOWE, np. kanapa, szafa.
ODPADY ZIELONE - części roślin, np. liście, gałęzie.

Informacje dotyczące nowych zasad segregowania odpadów będą umieszczone na altanach śmietnikowych oraz na klatkach schodowych."ELEKTROŚMIECI"
- Usługę bezpłatnego odbioru zużytego sprzętu
elektronicznego i elektrycznego z domu (pralki, lodówki, zmywarki, kuchenki, telewizory itp.) można zamówić w firmie ElektroEko tel. (22)22-333-00.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Szczęśliwice”
ul. Włodarzewska 59D
02-384 Warszawa
tel./fax: (22) 823-71-08
e-mail: sm@szczesliwice.pl