s.m. szczęśliwice spółdzielnia strona główna

Aktualności
Przyjęcia interesantów, w tym członków Spółdzielni i osób nie będących jej członkami w biurze Spółdzielni:
1) w poniedziałki od godziny 700 do godziny 1100,
2) w środy od godziny 1000 do godziny 1800,
3)w czwartki od godziny 1100 do godziny 1500,

przy czym w pozostałych godzinach i dniach sprawy mogą być zgłaszane telefonicznie pod numerem (0-22) 823-71-08, 572-714-300 lub w ramach korespondencji elektronicznej pod adresem sm@szczesliwice.pl
 
 
 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Szczęśliwice”
ul. Włodarzewska 59D
02-384 Warszawa
tel./fax: (22) 823-71-08
e-mail: sm@szczesliwice.pl