s.m. szczęśliwice spółdzielnia strona główna

Aktualności
 W dniu 15.12.2022 Rada Nadzorcza S.M. "Szczęśliwice" podjęła uchwałę na 6/2022 w spawie zmiany uchwały w sprawie zasad rozliczenia kosztów gospodarki zasobami lokalowymi oraz ustalania opłat lokalowych.
Tekst uchwały nr 6/2022 oraz tekst jednolity uchwały nr 2/2009 dostępne są w zakładce DOKUMENTY. 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Szczęśliwice”
ul. Włodarzewska 59D
02-384 Warszawa
tel./fax: (22) 823-71-08
e-mail: sm@szczesliwice.pl