s.m. szczęśliwice spółdzielnia strona główna

Aktualności
 Szanowni Państwo!

10 stycznia 2024r. odbyło się Walne Zgromadzenie Spółdzielni. Dziękujemy Członkom Spółdzielni i Pełnomocnikom za obecność i czynny udział na Walnym Zgromadzeniu.

Informujemy, że została podjęta Uchwała nr 2/2024 Walnego Zgromadzenia S.M. „Szczęśliwice” z 10 stycznia 2024 roku w sprawie kredytu na sfinansowanie przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Wyjaśniamy, że koniecznym warunkiem otrzymania Premii Termomodernizacyjnej jest zaciągnięcie kredytu minimum 50% wartości przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Audytor na podstawie średnich cen rynkowych oszacował w audycie energetycznym, że skalkulowany koszt robót wynosi: 1 349 300,00 zł. W związku z tym Premia Termomodernizacyjna (prawie 26 proc kosztów inwestycji) wynosi: 332 996,43 zł.

Zarząd proponuje wzięcie kredytu w wysokości 800.000,00 zł na okres 36 miesięcy. W uchwale Walnego Zgromadzenia jest okres 120 miesięcy, ale przyjmujemy sugestię uczestników Walnego Zgromadzenia, by okres ten skrócić. Kredyt jest oprocentowany w tym momencie na 8,02%, prowizja za jego udzielenie to 1%.

Wspomniane 800 tys. kredytu to więcej niż 50 proc. kosztów termomodernizacji, ale może warto rozważyć by te dodatkowe środki zainwestować w Odnawialne Źródła Energii, co mogłoby powiększyć wysokość premii termomodernizacyjnej.

Koszty kredytu wziętego na 36 miesięcy (prowizja i odsetki) to: 100.400,00 zł. Spłata kredytu nie wpłynie na wysokość wnoszonych przez Państwa opłat eksploatacyjnych (zwanych potocznie czynszem).

Audytor szacuje, że roczne oszczędności na energii cieplnej na jednym budynku to
25 500,00zł. Zakładamy, że termomodernizacja bloku „E” będzie trwała rok. Dlatego w trzyletnim okresie spłacania kredytu wspomniana oszczędność będzie dwukrotna.

 
Zatem jeśli od premii termomodernizacyjnej odejmiemy koszty kredytu i dodamy oszczędności na energii cieplnej to zyskamy 283 596,00 zł.

 
Ponieważ Zarząd docelowo planuje wykonać termomodernizację wszystkich budynków to wspomniany zysk na jednym budynku, pomnożony przez liczbę wszystkich naszych budynków da nam kwotę: 1.701.576,00 zł. To wyliczenie oczywiście jest na podstawie obowiązujących dziś stawek (koszty materiałów, robocizny, kredytu itp.).

Jednocześnie informujemy, że aby otrzymać dotacje z funduszy europejskich Spółdzielnia powinna spełnić warunki 30% efektywności energetycznej, ale to wymagałoby dodatkowo wymiany kotłowni na nowe a nasze kotłownie są już zmodernizowane i bardzo efektywne. Natomiast program „Czyste powietrze”  nie jest dedykowany dla Spółdzielni.

Aby skorzystać z programu termomodernizacji i wziąć kredyt konieczne jest wyrażenie zgody przez właścicieli lokali wyodrębnionych. Stosowne oświadczenia zostaną dostarczone do właścicieli. Zwracamy się z prośbą o podpisanie i przekazanie oświadczeń do Spółdzielni w terminie do 26 stycznia 2024r.

                                                                                    Z poważaniem
                                                                           Zarząd S.M. „Szczęśliwice”

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Szczęśliwice”
ul. Włodarzewska 59D
02-384 Warszawa
tel./fax: (22) 823-71-08
e-mail: sm@szczesliwice.pl