s.m. szczęśliwice spółdzielnia strona główna

Aktualności
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r przechowywanie/składowanie przedmiotów na drogach komunikacji ogólnej służących do ewakuacji w świetle przepisów przeciwpożarowych wpływa na bezpieczeństwo pożarowe budynku oraz ludzi w nim przebywających i jest czynnością zabronioną.
 
Zarząd S.M. „Szczęśliwice”

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Szczęśliwice”
ul. Włodarzewska 59D
02-384 Warszawa
tel./fax: (22) 823-71-08
e-mail: sm@szczesliwice.pl